Friday, April 24, 2009

Harta tidak akan berkurang kerana sedekah dan melakukan amal."